Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giảm giá » Bài tập Dao động kỹ thuật

Bài tập Dao động kỹ thuật

 

Bài tập Dao động kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Văn Khang

Nhà xuất bản: Khoa Học Kỹ Thuật
Nhà phát hành: NXB KHKT

Giá bán: 24,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Cuốn sách Bài tập dao động kỹ thuật này được viết tương ứng với cuốn sách Dao động kỹ thuật của GS. Nguyễn Văn Khang và được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Cơ Khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách đưa ra nhiều bài toán xuất phát từ các mô hình máy thực nhằm giúp cho sinh viên bước đầu làm quên với các vấn đề thực tế.


Sách trình bày về dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do, Dao động tuyến tính của hệ hữu hạn bậc tự do, Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do, Tính toán dao động bằng các hệ chương trình. Đây là cuốn sách bổ ích cho các kỹ sư cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải,... trong việc xây dựng mô hình và tính toán các bài toán dao động phục vụ cho công tác chuyên môn của họ.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Cuốn sách Bài tập dao động kỹ thuật này được viết tương ứng với cuốn sách Dao động kỹ thuật của GS. Nguyễn Văn Khang và được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Cơ Khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách đưa ra nhiều bài toán xuất phát từ các mô hình máy thực nhằm giúp cho sinh viên bước đầu làm quên với các vấn đề thực tế.


Sách trình bày về dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do, Dao động tuyến tính của hệ hữu hạn bậc tự do, Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do, Tính toán dao động bằng các hệ chương trình. Đây là cuốn sách bổ ích cho các kỹ sư cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải,... trong việc xây dựng mô hình và tính toán các bài toán dao động phục vụ cho công tác chuyên môn của họ.

Thông tin chi tiết

MỤC LỤC
Chương 1: Dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do.
Chương 2: Dao động tuyến tính của hệ hữu hạn bậc tự do.
Chương 3: Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do.
Chương 4: Tính toán dao động bằng các hệ chương trình

 

Tác giả: Nguyễn Văn Khang, Thái Mạnh Cầu, Nguyễn Phong Điền, Vũ Văn Khiêm, Nguyễn Nhật Lệ
NXB: Khoa học kỹ thuật    Số trang:244
KT: 16x24cm    TL: 350 g    Xuất bản:  Quý II/2006
Giá bán: 24,000đ      Giá gốc:48,000đ
Bình luận facebook
Sách nên mua kèm