Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Luật Khí tượng Thủy văn

Luật Khí tượng Thủy văn

 

Luật Khí tượng Thủy văn

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 15,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật Khí tượng Thủy văn

Luật khí tượng thủy văn năm 2015 quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm, dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết; quản lý nhà nước và quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật Khí tượng Thủy văn

Luật khí tượng thủy văn năm 2015 quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm, dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết; quản lý nhà nước và quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn.

Thông tin chi tiết

Điểm đặc biệt của Luật khí tượng thủy văn năm 2015 là: lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm xây dựng và phát triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam đã được điều chỉnh bằng Luật. Luật sẽ tạo ra bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; bảo đảm điều kiện cho hoạt động khí tượng thủy văn phát triển, cung cấp và sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội có hiệu quả. Đặc biệt, Luật khí tượng thủy văn năm 2015 tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn bảo đảm công tác phục vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ngoài các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014, Luật khí tượng, thủy văn năm 2015 đã bổ sung ngành, nghề dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn vào danh mục này.

Luật khí tượng, thủy văn 2015 có hiệu lực từ ngày 01-7-2016 và thay thế Pháp lệnh bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm