Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Luật Kế Toán

Luật Kế Toán

 

Luật Kế Toán

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 15,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật Kế Toán

Luật kế toán 2015 gồm 6 chương, 74 điều quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật Kế Toán

Luật kế toán 2015 gồm 6 chương, 74 điều quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Thông tin chi tiết

 

Đáp ứng yêu cầu hội nhập về tài chính, kế toán, Luật kế toán năm 2015 có nhiều quy định mới về nguyên tắc hạch toán, chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính nhà nước, kiểm soát nội bộ và kiểm tra kế toán, hành nghề dịch vụ kế toán.

Một số điểm mới cụ thể:

1. Bổ sung 4 hành vi bị cấm.

2. Công khai, minh bạch thông tin về tài chính nhà nước.

3. Cụ thể hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Luật kế toán năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017, thay thế cho Luật kế toán năm 2003.

 

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm