Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Luật tố tụng Hành Chính

Luật tố tụng Hành Chính

 

Luật tố tụng Hành Chính

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 45,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật tố tụng Hành Chính

Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật tố tụng Hành Chính

Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Thông tin chi tiết

 

Luật tố tụng hành chính năm 2015 gồm 23 chương, 372 điều.

Một số điểm mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015:

1. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử.

2. Xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính.

3. Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn.

4. Người đại diện của người bị kiện trong tố tụng hành chính.

5. Thủ thục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài.

6. Thẩm quyền của từng cấp Tòa án.

7. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm.

8. Thi hành án hành chính.

9. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác.

Luật tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 thay thế Luật tố tụng hành chính năm 2010.

 

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm