Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Bộ luật tố tụng Hình Sự

Bộ luật tố tụng Hình Sự

 

Bộ luật tố tụng Hình Sự

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 67,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Bộ luật tố tụng Hình Sự

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Bộ luật tố tụng Hình Sự

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Thông tin chi tiết

 

Những điểm mới cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

1. Hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

2. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tố tụng, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt trách nhiệm luật định.

3. Phân định thẩm quyền hành chính với thẩm quyền tư pháp; tăng quyền, tăng trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán.

4. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục trong từng giai đoạn tố tụng nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập của thực tiễn.

5. Đổi mới chế định chứng minh và chứng cứ.

6. Quy định chặt chẽ các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân.

7. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

8. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử.

9. Thời hạn tố tụng.

10. Các biện pháp chống bức cung, nhục hình; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động tố tụng hình sự.

11. Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

12. Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 thay thế cho Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm