Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Bộ luật tố tụng Dân Sự

Bộ luật tố tụng Dân Sự

 

Bộ luật tố tụng Dân Sự

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 65,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Bộ luật tố tụng Dân Sự

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có tổng số 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương.So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, Bộ luật dân sự năm 2015 giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 107 điều, bãi bỏ 07 điều; trong đó bỏ chương về tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự và bổ sung các chương về thủ tục rút gọn, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn…

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Bộ luật tố tụng Dân Sự

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có tổng số 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương.So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, Bộ luật dân sự năm 2015 giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 107 điều, bãi bỏ 07 điều; trong đó bỏ chương về tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự và bổ sung các chương về thủ tục rút gọn, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn…

Thông tin chi tiết

Những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản thủ tục tố tụng dân sự hiện hành, cụ thể như sau:

1. Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp.

2. Đổi mới mô hình tố tụng dân sự theo hướng kết hợp giữa thủ tục tố tụng thẩm vấn và thủ tục tố tụng tranh tụng.

3. Xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân tự theo thủ tục rút gọn.

4. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

5. Thẩm quyền xét xử vụ việc dân sự của Tòa án phù hợp với quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

6. Đổi mới thủ tục tố tụng dân sự theo định hướng cải cách tư pháp.

7. Hoàn thiện thủ tục giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện cam kết quốc tế.

8. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chư thành niên trong tố tụng dân sự.

9. Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong tố tụng dân sự.

10. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tốt tụng, người tiến hành tố tụng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng dân sự.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 và thay thế Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm