Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Bộ luật Dân Sự

Bộ luật Dân Sự

 

Bộ luật Dân Sự

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 52,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Bộ luật Dân Sự

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật dân sự gồm có 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Bộ luật Dân Sự

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật dân sự gồm có 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương.

Thông tin chi tiết

Một số điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015:

1. Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và ổn định trong hệ thống pháp luật dân sự, Bộ luật dân sự là luật chung điều chỉnh các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

2. Bộ luật dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về xây dựng, hoàn thiện hơn các cơ chế pháp lý công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự.

3. Bộ luật dân sự năm 2015 hoàn thiện các chế định về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ và hợp đồng, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài góp phần thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp năm 2013, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017 và thay thế Bộ luật dân sự năm 2005.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm