Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Bộ luật Hình Sự

Bộ luật Hình Sự

 

Bộ luật Hình Sự

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 73,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Bộ luật Hình Sự

Bộ luật hình sự năm 2015 có tính minh bạch, khả thi và tính dự báo cao nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện mới; góp phần bảo vệ chế độ, quyền con người, quyền công dân, đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Bộ luật Hình Sự

Bộ luật hình sự năm 2015 có tính minh bạch, khả thi và tính dự báo cao nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện mới; góp phần bảo vệ chế độ, quyền con người, quyền công dân, đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

Thông tin chi tiết

Bộ luật hình sự năm 2015 gồm 26 chương với 426 điều, chia làm 3 phần. So với Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Bộ luật hình sự năm 2015 bổ sung mới 02 chương ở phần những quy định chung. Bộ luật hình sự năm 2015 được xác định là sửa đổi cơ bản và toàn diện, theo đó, trong tổng số 426 điều, có 72 điều mới được bổ sung, 362 điều được sửa đổi, 17 điều giữ nguyên, 07 điều bị bác bỏ.

Những điểm mới cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015:

1. Bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường.

2. Bác bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, đồng thời mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình.

3. Hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi.

4. Thay thế Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

5. Những nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

6. Nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên.

Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01-7-2016 thay thế Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm