Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

 

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 15,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Thông tin chi tiết

Luật bao gồm 11 chương, 73 điều với những nội dung cơ bản: Quy định chung; Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Chế độ quản lý giam giữ; Chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Chế độ với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam; Bảo đảm điều kiện quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu, nại tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Trách nhiệm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Điều khoản thi hành. Luật được ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn, hạn chế, bất cập và bảo đảm công tác quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm