Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 22,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Gồm 5 chương, 91 điều quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Gồm 5 chương, 91 điều quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.

Thông tin chi tiết

Để thể chế hóa các văn kiện của Đảng, cụ thể hóa các quy định mới trong Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã bổ sung những nội dung được đặt ra trong thực tiễn hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thời gian qua như giám sát chuyên đề, tổ chức phiên giải trình, tổ chức trả lời chất ván, pháp điển hóa các quy định về hoạt động giám sát trong các văn bản pháp luật khác.

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 thay thế cho Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm