Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Luật an toàn thông tin mạng

Luật an toàn thông tin mạng

 

Luật an toàn thông tin mạng

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 14,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật an toàn thông tin mạng

Gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng bao gồm đảm bảo an toàn thông tin trên mạng, mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực; quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin mạng.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật an toàn thông tin mạng

Gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng bao gồm đảm bảo an toàn thông tin trên mạng, mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực; quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động an toàn thông tin mạng.

Thông tin chi tiết

Tại Chương II, Luật quy định rất rõ việc bảo vệ thông tin cá nhân: quy định về nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; thu thập và sử dụng thông tin cá nhân; cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

Luật an toàn thông tin mạng có hiệu lực thi hành từ 07-7-2016.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm