Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Thiết kế Cầu Thép

Thiết kế Cầu Thép

 

Thiết kế Cầu Thép

Tác giả: Nguyễn Xuân Toản
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Nhà phát hành:NXB Xây Dựng
Giá bán: 129,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Thiết kế Cầu Thép

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Thiết kế Cầu Thép

Thông tin chi tiết

 

MỤC LỤC


Lời nói đầu   
Tên các đại lượng chủ yếu và hệ đơn vị thường dùng trong kĩ thuật    

Chương 1. Cơ sở thiết kế kết cấu thép

    1.1. Mở đầu   
    1.2. Vật liệu dùng để chế tạo kết cấu thép  
        1.2.1. Thép xây dựng  
        1.2.2. Thép cán   
    1.3. Phương pháp tính toán kết cấu thép theo trạng thái giới hạn  
        1.3.1. Tải trọng và tổ hợp tải trọng   
        1.3.2. Tính toán kết cấu theo trạng thái giới hạn  
    1.4. Sự han gỉ của thép và các biện pháp chống gỉ   

Chương 2. Liên kết hàn

    2.1. Khái niệm chung 
    2.2. Phân loại đường hàn và cường độ tính toán của mối hàn 
        2.2.1. Phân loại  
        2.2.2. Cường độ tính toán của mối hàn  
    2.3. Cấu tạo và tính toán đường hàn đối đầu   
        2.3.1. Mối hàn đối đầu chịu lực dọc   
        2.3.2. Mối hàn đối đầu chịu mômen uốn và chịu lực cắt
        2.3.3. Mối hàn đối đầu chịu mômen lực dọc và lực cắt tác dụng đồng thời  
    2.4. Cấu tạo và tính toán mối hàn góc  
        2.4.1. Mối hàn góc chịu lực dọc hoặc chịu lực cắt   
        2.4.2. Đường hàn góc chịu mômen uốn  
        2.4.3. Đường hàn đồng thời chịu mômen, lực dọc và lực cắt  

Chương 3. Liên kết bulông

    3.1. Khái niệm chung   
        3.1.1. Phân loại  
        3.1.2. Hai trạng thái chịu lực cơ bản 
        3.1.3. Cường độ tính toán và khả năng chịu lực của bulông  
    3.2. Tính toán và cấu tạo  
        3.2.1. Chọn đường kính và bố trí bulông  
        3.2.2. Các hình thức liên kết  
        3.2.3. Xác định lực tác dụng vào bulông  
    3.3. Bulông cường độ cao  
        3.3.1. Khái niệm và phạm vi ứng dụng 
        3.3.2. Vật liệu và công nghệ chế tạo BLCĐC  
        3.3.4. Nguyên tắc tính toán liên kết BLCĐC 

Chương 4. Dầm thép

    4.1. Khái niệm   
        4.1.1. Hình thức dầm   
        4.1.2. Cách bố trí hệ dầm   
    4.2. Dầm định hình  
        4.2.1. Trình tự tính toán dầm định hình  
        4.2.2. Nối dầm định hình   
    4.3. Dầm ghép (dầm tổ hợp)   
        4.3.1. Kích thước cơ bản của dầm ghép   
        4.3.2. Chọn tiết diện dầm   
        4.3.3. Kiểm tra cường độ tiết diện chọn  
        4.3.4. Kiểm tra độ cứng   
        4.3.5. Thay đổi tiết diện dầm   
        4.3.6. Tính liên kết giữa bản bụng và bản cánh 
        4.3.7. Kiểm tra ổn định tổng thể 
        4.3.8. Kiểm tra ổn định cục bộ   
        4.3.9. Cấu tạo sườn đứng   
        4.3.10. Nối dầm   
        4.3.11. Liên kết hệ dầm   
    4.4. Dầm thép ứng suất trước 

Chương 5. Cột thép

    5.1. Khái niệm chung  
    5.2. Cột chịu nén trung tâm
        5.2.1. Công thức cơ bản   
        5.2.2. Thiết kế cột đặc có mặt cắt đều  
        5.2.3. Thiết kế cột rỗng có mặt cắt đều
        5.2.4. Thiết kế cột có mặt cắt thay đổi  
        5.2.5. Mũ cột và đế cột  
    5.3. Cột chịu nén lệch tâm  
        5.3.1. Hình thức cột   
        5.3.2. Tính toán và cấu tạo cột đặc chịu nén lệch tâm   
        5.3.3. Tính toán và cấu tạo cột rỗng chịu nén lệch tâm  
        5.3.4. Tính toán đế cột chịu nén lệch tâm
 
Chương 6. Giàn thép

    6.1. Khái niệm  
    6.2. Hình thức và các kích thước chính 
        6.2.1. Hình dáng của giàn   
        6.2.2. Kích thước chính của giàn   
        6.2.3. Hệ thanh bụng và khoảng mắt giàn 
        6.2.4. Hệ giằng 
    6.3. Thiết kế giàn   
        6.3.1. Xác định tải trọng tính toán   
        6.3.2. Nội lực trong các thanh giàn  
        6.3.3. Chiều dài tính toán của thanh chịu nén  
        6.3.4. Hình thức tiết diện thanh giàn   
        6.3.5. Chọn tiết diện thanh giàn
        6.3.6. Thiết kế mắt giàn  
        6.3.7. Mối nối của thanh cánh  
        6.3.8. Mắt giàn tại gối tựa  

Chương 7. Cửa van

    7.1. Khái niệm chung   
        7.1.1. Phân loại cửa van  
        7.1.2. Một số yêu cầu đối với cửa van  
        7.1.3. Các tài liệu cơ bản để thiết kế cửa van  
        7.1.4. Tải trọng và tổ hợp tải trọng 
        7.1.5. Phương pháp tính toán   
    7.2. Cửa van phẳng  
        7.2.1. Các loại cửa van phẳng  
        7.2.2. Kết cấu cửa van phẳng   
        7.2.3. Tải trọng tác dụng lên cửa van phẳng  
        7.2.4. Bố trí kết cấu và xác định kích thước chủ yếu của cửa van phẳng   
        7.2.5. Tính toán các cấu kiện của bộ phận động   
        7.2.6. Bộ phận cố định của cửa van
        7.2.7. Tính toán lực đóng mở
    7.3. Cửa van hình cung   
        7.3.1. Phân loại 
        7.3.2. Các bộ phận chính 
        7.3.3. Hình thức cửa van thường dùng hiện nay
        7.3.4. Phạm vi ứng dụng   
        7.3.5. Tải trọng tác dụng  
        7.3.6. Bố trí kết cấu và xác định kích thước chủ yếu của cửa van hình cung  
        7.3.7. Tính toán các bộ phận của kết cấu phần động 
        7.3.8. Bộ phận gối đỡ của cửa van hình cung  
        7.3.9. Thiết bị treo của van cung 

Phụ lục    
    Bảng 1: Ứng suất cho phép đối với kết cấu thép làm bằng thép cán
ứng với tổ hợp tải trọng cơ bản, daN/cm2   
    Bảng 2. Ứng suất cho phép đối với các chi tiết cơ khí của cửa van
 làm bằng thép cán thay thép đúc ứng với tổ hợp tải trọng cơ bản, daN/cm2  
    Bảng 3. Ứng suất cho phép của khối đúc bằng gang xám ứng với tổ hợp tải trọng cơ bản, daN/cm2   
    Bảng 4. Hệ số uốn dọc  của phân tố chịu nén trung tâm làm bằng thép hợp kim thấp  
    Bảng 5. Hệ số 1 đối với cột một bậc có đầu trên tự do hoặc chỉ kẹp không cho quay (ngầm trượt) 
Bảng 6. Hệ số 12 và 11 đối với cột có đầu trên tựa khớp bất động       
Bảng 7. Hệ số 12 và 11 đối với đầu trên liên kết ngàm  
Bảng 8. Thép góc đều cạnh ( 8509-57)  
    Bảng 9. Thép góc không đều cạnh ( 8510-57)  
    Bảng 10. Thép cán tiết diện chữ I ( 8239-56)  
    Bảng 11. Thép cán tiết diện chữ [ ( 8240-56)   
    Bảng 12. Bố trí đường đinh trên các thép góc 
    Bảng 13. Bố trí các đường đinh trên thép định hình chữ I  
    Bảng 14. Bố trí các đường đinh trên thép định hình chữ I  
    Universal Beams - dimensions and properties To BS 4: Part 1: 1980  
    Universal Beams - dimensions and properties To BS 4: Part 1: 1980

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm