Mạng xã hội

Trang chủ » Hỗ trợ khách hàng

Điều khoản - Điều kiện

 

Chào mừng bạn đến mua hàng qua mạng tại nguyendubook.com. Sau khi truy cập vào website nguyendubook.com để tham khảo hoặc mua sắm, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của nguyendubook.com. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng 1 website nguyendubook.com ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính bạn. Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng email hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tuyến qua Ym: nguyendu_help.

  • 1. Tài khoản của Bạn:

Khi sử dụng dịch vụ nguyendubook.com, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng nguyendubook.com. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp nguyendubook.com phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại nguyendubook.com. Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại nguyendubook.com sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

  • 2. Quyền lợi bảo mật thông tin của Bạn:

Khi sử dụng dịch vụ tại website nguyendubook.com, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của nguyendubook.com và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại nguyendubook.com sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Bình luận facebook