Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Máy Tính & Từ điển điện tử » Kim Từ Điển GD-3250M

Kim Từ Điển GD-3250M

 

Kim Từ Điển GD-3250M

Mã sản phẩm :

9980000316039
Giá niêm yết :4,980,000 VNĐ 4,580,000 VNĐ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Kim Từ Điển dịch Câu thông minh GD-3250M

Số lượng từ 14,5 Triệu từ

Phiếu mua hàng 135.000đ

 

 

Xem chi tiết
 • Giới thiệu
 • Thông tin chi tiết

Kim Từ Điển dịch Câu thông minh GD-3250M

Số lượng từ 14,5 Triệu từ

Phiếu mua hàng 135.000đ

 

 

Thông tin chi tiết

1. Từ Điển

 •  

  1. Từ Điển

  •   Dịch câu Anh-Việt
  •  Anh-Việt (VNN)

  •   Việt-Anh (BP)

  •   Anh-Anh

  •   Hoa-Anh

  •   Anh-Hoa

  •   Việt-Việt (VNN)

  •   Hoa-Việt

  •   Việt-Hoa

  •   Hoa-Hoa

  •   Nhật-Việt

  •   Việt-Nhật

  •   Hàn-Việt

  •   Việt-Hàn

  •   Anh-Nga

  •   Việt-Việt (Từ nguyên)

  •   Nga-Việt

  •   Việt Nga

  •   Đức-Việt

  •   Việt-Đức

  •   Pháp-Việt (VNN)

  •   Việt-Pháp (VNN)

  •   Nhóm động từ tiếng Pháp

  •   Từ điển đến 12 ngôn ngữ (Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Phổ Thông, Quảng Đông, Hà Lan, Mã Lai)

  •   Từ điển hình cấu trúc

  •   Từ điển hình ảnh động

  •   Nhóm động từ

  •   Từ điển chuyên nghiệp

  •   Từ điển thực dụng

  •   Từ điển tự biên

   2. Học Tập

  •   IELTS

  •   TOEIC

  •   TOEFL

  •   Gmat Classroom

  •   Kk Phonetics

  •   Phonics

  •   Thành ngữ Việt Nam

  •   Thàn ngữ Việt-Anh

  •   Thành ngữ Trung Hoa

  •   Sử giải mã từ vựng

  •   Thú vị trong cuộc sống

  •   Giải nghĩa ngữ pháp

  •   Nghe và đọc

  •   Công thức toán

  •   Thi nhập tịch Mĩ

  •   Bài thi móng tay

   3. Bài Thi

  •   TOEIC

  •   TOEFL

   4. Đàm Thoại 12 Ngôn Ngữ

   5. Trắc Nghiệm Ôn Tập

   6. Giải Trí

  •   Tìm kiếm thông minh

  •   Chương trình đọc văn bản tiếng anh

  •   MP3

  •   Chức năng xem phim

  •   Album ảnh

  •   Trò chơi

  •   Phòng đọc sách

  •   Hướng dẫn du lịch

  •   Mã quốc gia

  •   Điện áp và tần số

  •   Kích thước tương đương

  •   Tên tiếng Anh

   7. Sổ Tay

  •   Thông tin cá nhân

  •   Số điện thoại

  •   Số ghi nhớ

  •   Kế hoạch

  •   Giờ thế giới

  •   Giờ địa phương

  •   Lịch âm dương

  •   Đồng hồ tính giờ

  •   Nhật trình

  •   Việc cần làm

  •   Thời khóa biểu

   8. Công Cụ

  •   Tính đơn giản

  •   Tính khoa học

  •   Đổi đơn vị

  •   Đổi tiền

  •   Quản lý tài chính

  •   Kết nối máy tính

  •   Cài đặt cá nhân

  •   Màn ảnh đầu

  •   Nhạc mở máy

  •   Quản lý bộ nhớ

  •   Điều chỉnh phát âm

  •   Cài đặt hệ thống

   9. Tải Về

  •   Eng for you

  •   Sách giáo khoa tiếng Anh 6-12

  •   Let's Learn

   10. Số lượng từ: 14.500.000

 •  Anh-Việt (VNN)

 •   Việt-Anh (BP)

 •   Anh-Anh

 •   Hoa-Anh

 •   Anh-Hoa

 •   Việt-Việt (VNN)

 •   Hoa-Việt

 •   Việt-Hoa

 •   Hoa-Hoa

 •   Nhật-Việt

 •   Việt-Nhật

 •   Hàn-Việt

 •   Việt-Hàn

 •   Anh-Nga

 •   Việt-Việt (Từ nguyên)

 •   Nga-Việt

 •   Việt Nga

 •   Đức-Việt

 •   Việt-Đức

 •   Pháp-Việt (VNN)

 •   Việt-Pháp (VNN)

 •   Nhóm động từ tiếng Pháp

 •   Từ điển đến 12 ngôn ngữ (Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Phổ Thông, Quảng Đông, Hà Lan, Mã Lai)

 •   Từ điển hình cấu trúc

 •   Từ điển hình ảnh động

 •   Nhóm động từ

 •   Từ điển chuyên nghiệp

 •   Từ điển thực dụng

 •   Từ điển tự biên

 2. Học Tập

 •   IELTS

 •   TOEIC

 •   TOEFL

 •   Gmat Classroom

 •   Kk Phonetics

 •   Phonics

 •   Thành ngữ Việt Nam

 •   Thàn ngữ Việt-Anh

 •   Thành ngữ Trung Hoa

 •   Sử giải mã từ vựng

 •   Thú vị trong cuộc sống

 •   Giải nghĩa ngữ pháp

 •   Nghe và đọc

 •   Công thức toán

 •   Thi nhập tịch Mĩ

 •   Bài thi móng tay

 3. Bài Thi

 •   TOEIC

 •   TOEFL

 4. Đàm Thoại 12 Ngôn Ngữ

 5. Trắc Nghiệm Ôn Tập

 6. Giải Trí

 •   Tìm kiếm thông minh

 •   Chương trình đọc văn bản tiếng anh

 •   MP3

 •   Chức năng xem phim

 •   Album ảnh

 •   Trò chơi

 •   Phòng đọc sách

 •   Hướng dẫn du lịch

 •   Mã quốc gia

 •   Điện áp và tần số

 •   Kích thước tương đương

 •   Tên tiếng Anh

 7. Sổ Tay

 •   Thông tin cá nhân

 •   Số điện thoại

 •   Số ghi nhớ

 •   Kế hoạch

 •   Giờ thế giới

 •   Giờ địa phương

 •   Lịch âm dương

 •   Đồng hồ tính giờ

 •   Nhật trình

 •   Việc cần làm

 •   Thời khóa biểu

 8. Công Cụ

 •   Tính đơn giản

 •   Tính khoa học

 •   Đổi đơn vị

 •   Đổi tiền

 •   Quản lý tài chính

 •   Kết nối máy tính

 •   Cài đặt cá nhân

 •   Màn ảnh đầu

 •   Nhạc mở máy

 •   Quản lý bộ nhớ

 •   Điều chỉnh phát âm

 •   Cài đặt hệ thống

 9. Tải Về

 •   Eng for you

 •   Sách giáo khoa tiếng Anh 6-12

 •   Let's Learn

 10. Số lượng từ: 14.500.000

 

Bình luận facebook