Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Máy Tính & Từ điển điện tử » KIM TỬ ĐIỂN CV-28

KIM TỬ ĐIỂN CV-28

 

KIM TỬ ĐIỂN CV-28

Mã sản phẩm :

NDB005
Giá niêm yết :1,250,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

SL từ: 1 triệu từ

 • Hoa - Việt
 • Việt - Hoa
 • Từ điển Ẩm thực
 • Từ điển Tự biên
 • Con người
 • Công nghiệp
 • Giải trí
 • Giao thông
 • Luật
 • Nghệ thuật
 • Nhà cửa
 • Quân đội
 • Thiên nhiên
 • Thức ăn
 • Thực vật
 • Tôn giáo
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Sinh vật
 • Trang phục
 • Thương mại
 • Sức khỏe
 • Tổ chức
 • Thể thao
 • Tài chính
 • Ngữ âm học
 • Công thức tóan
 • Trắc nghiệm ôn tập
 • Việt
 • Hoa ( Phổ thông & Quảng Đông)
 • Máy tính đơn giản, khoa học
 • Đổi đơn vị, đổi tiền
 • Thông tin cá nhân
 • Danh bạ điện thoại
 • Sổ ghi nhớ, kế hoạch
 • Lịch âm dương
 • Hướng dẫn du lịch
 • Khác
12 tháng chính hãng
Công nghệ USA sản xuất tại Hongkong
từ
 • Hoa - Việt
 • Việt - Hoa
 • Từ điển Ẩm thực
 • Từ điển Tự biên
 • Con người
 • Công nghiệp
 • Giải trí
 • Giao thông
 • Luật
 • Nghệ thuật
 • Nhà cửa
 • Quân đội
 • Thiên nhiên
 • Thức ăn
 • Thực vật
 • Tôn giáo
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Sinh vật
 • Trang phục
 • Thương mại
 • Sức khỏe
 • Tổ chức
 • Thể thao
 • Tài chính
 • Ngữ âm học
 • Công thức tóan
 • Trắc nghiệm ôn tập
 • Việt
 • Hoa ( Phổ thông & Quảng Đông)
 • Máy tính đơn giản, khoa học
 • Đổi đơn vị, đổi tiền
 • Thông tin cá nhân
 • Danh bạ điện thoại
 • Sổ ghi nhớ, kế hoạch
 • Lịch âm dương
 • Hướng dẫn du lịch
 • Khác
12 tháng chính hãng
Công nghệ USA sản xuất tại Hongkong

 

Xem chi tiết
 • Giới thiệu
 • Thông tin chi tiết

SL từ: 1 triệu từ

 • Hoa - Việt
 • Việt - Hoa
 • Từ điển Ẩm thực
 • Từ điển Tự biên
 • Con người
 • Công nghiệp
 • Giải trí
 • Giao thông
 • Luật
 • Nghệ thuật
 • Nhà cửa
 • Quân đội
 • Thiên nhiên
 • Thức ăn
 • Thực vật
 • Tôn giáo
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Sinh vật
 • Trang phục
 • Thương mại
 • Sức khỏe
 • Tổ chức
 • Thể thao
 • Tài chính
 • Ngữ âm học
 • Công thức tóan
 • Trắc nghiệm ôn tập
 • Việt
 • Hoa ( Phổ thông & Quảng Đông)
 • Máy tính đơn giản, khoa học
 • Đổi đơn vị, đổi tiền
 • Thông tin cá nhân
 • Danh bạ điện thoại
 • Sổ ghi nhớ, kế hoạch
 • Lịch âm dương
 • Hướng dẫn du lịch
 • Khác
12 tháng chính hãng
Công nghệ USA sản xuất tại Hongkong
từ
 • Hoa - Việt
 • Việt - Hoa
 • Từ điển Ẩm thực
 • Từ điển Tự biên
 • Con người
 • Công nghiệp
 • Giải trí
 • Giao thông
 • Luật
 • Nghệ thuật
 • Nhà cửa
 • Quân đội
 • Thiên nhiên
 • Thức ăn
 • Thực vật
 • Tôn giáo
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Sinh vật
 • Trang phục
 • Thương mại
 • Sức khỏe
 • Tổ chức
 • Thể thao
 • Tài chính
 • Ngữ âm học
 • Công thức tóan
 • Trắc nghiệm ôn tập
 • Việt
 • Hoa ( Phổ thông & Quảng Đông)
 • Máy tính đơn giản, khoa học
 • Đổi đơn vị, đổi tiền
 • Thông tin cá nhân
 • Danh bạ điện thoại
 • Sổ ghi nhớ, kế hoạch
 • Lịch âm dương
 • Hướng dẫn du lịch
 • Khác
12 tháng chính hãng
Công nghệ USA sản xuất tại Hongkong

 

Thông tin chi tiết

 

Bình luận facebook