Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Trương Vĩnh Ký

Trương Vĩnh Ký

 

Trương Vĩnh Ký

Tác giả: Khổng Xuân Thu
Nhà xuất bản: KHXH
Nhà phát hành: Alphabooks

 

Giá bán: 59,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung
TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837 - 1898)

 
Trương Vĩnh Ký là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.
Ông có tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên đương thời ông được giới học thuật Châu Âu liệt vào 18 nhà bác học trên thế giới. Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ, nên ông trở thành nhà bác học biết nhiều thứ tiếng nhất ở Việt Nam, và đứng vào hàng những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới.

Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật,... Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là "ông tổ nghề báo Việt Nam", người đặt nền móng, bởi ông chính là người sáng lập, là Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định báo).
 
“Cụ Trương Vĩnh Ký vừa là một nhà bác học và một nhà chính trị, mặc dầu nhà chính trị bất đắc dĩ… là một nhân vật lịch sử mà các lớp người sau không quyền quên lãng được.”- Nam kỳ tuần báo

 

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết
TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837 - 1898)

 
Trương Vĩnh Ký là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.
Ông có tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên đương thời ông được giới học thuật Châu Âu liệt vào 18 nhà bác học trên thế giới. Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ, nên ông trở thành nhà bác học biết nhiều thứ tiếng nhất ở Việt Nam, và đứng vào hàng những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới.

Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật,... Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là "ông tổ nghề báo Việt Nam", người đặt nền móng, bởi ông chính là người sáng lập, là Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định báo).
 
“Cụ Trương Vĩnh Ký vừa là một nhà bác học và một nhà chính trị, mặc dầu nhà chính trị bất đắc dĩ… là một nhân vật lịch sử mà các lớp người sau không quyền quên lãng được.”- Nam kỳ tuần báo

 

Thông tin chi tiết

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm