Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Lịch Sử Tiền Giấy Việt Nam: Những Câu Chuyện Chưa Kể

Lịch Sử Tiền Giấy Việt Nam: Những Câu Chuyện Chưa Kể

 

Lịch Sử Tiền Giấy Việt Nam: Những Câu Chuyện Chưa Kể

Tác giả: Thng Tien Tat
Nhà xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ
Nhà phát hành: Alphabooks

 

Giá bán: 199,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Lịch Sử Tiền Giấy Việt Nam: Những Câu Chuyện Chưa Kể

Hơn 180 tiêu bản được trình bày trong cuốn sách này là một bộ sưu tập quý, trong đó có những tiêu bản thuộc loại hiếm. Chẳng hạn như những đồng bạc do người Pháp phát hành ở Đông Dương còn được lưu hành trong lúc giao thời sau năm 1945, hay tiền thời kỳ chính quyền Quốc gia do Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu, và đặc biệt là những "đồng tiền kháng chiến" được lưu hành ở những vùng tự do trong giai đoạn 1946 - 1954 ở miền Bắc và những vùng giải phóng trong thời gian từ 1955 đến trước năm 1975.

(GS.TSKH Vũ Minh Giang)

 

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Lịch Sử Tiền Giấy Việt Nam: Những Câu Chuyện Chưa Kể

Hơn 180 tiêu bản được trình bày trong cuốn sách này là một bộ sưu tập quý, trong đó có những tiêu bản thuộc loại hiếm. Chẳng hạn như những đồng bạc do người Pháp phát hành ở Đông Dương còn được lưu hành trong lúc giao thời sau năm 1945, hay tiền thời kỳ chính quyền Quốc gia do Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu, và đặc biệt là những "đồng tiền kháng chiến" được lưu hành ở những vùng tự do trong giai đoạn 1946 - 1954 ở miền Bắc và những vùng giải phóng trong thời gian từ 1955 đến trước năm 1975.

(GS.TSKH Vũ Minh Giang)

 

Thông tin chi tiết

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm