Mạng xã hội

Trang chủ » » Sản phẩm » Luật Thống Kê

Luật Thống Kê

 

Luật Thống Kê

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: CTQG-ST
Nhà phát hành: NXB CTQG-ST

 

Giá bán: 15,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Luật Thống Kê

Luật thống kê năm 2015 đổi mới về kết cấu và nội dung so với Luật thống kê năm 2003, gồm 9 chương, 72 điều và 01 phụ lục về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 01 chương, 30 điều).

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Luật Thống Kê

Luật thống kê năm 2015 đổi mới về kết cấu và nội dung so với Luật thống kê năm 2003, gồm 9 chương, 72 điều và 01 phụ lục về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 01 chương, 30 điều).

Thông tin chi tiết

 

Một số điểm mới nổi bật như sau:

1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh.

2. Bổ sung các quy định mới nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trước yêu cầu đổi mới và tiến trình hội nhập quốc tế.

3. Bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách.

Luật thống kê năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016, thay thế Luật thống kê năm 2003 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê, khắc phục bất cập của Luật thống kê năm 2003 và tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc trong tiến trình hội nhập.

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm