Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » BÁC HỒ VỚI CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

BÁC HỒ VỚI CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

 

BÁC HỒ VỚI CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Tác giả: HÀ MINH HỒNG
Nhà xuất bản: Trẻ
Nhà phát hành: NXB Trẻ

 

Giá bán: 53,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

BÁC HỒ VỚI CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Bác Hồ là linh hồn, là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị thành lập Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II & III của Đảng. Những câu chuyện về Người trong ba sự kiện trọng đại của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phác họa cụ thể công lao và phong cách làm việc của người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, được mãi mãi lưu giữ trong ký ức nhân dân và mỗi người cộng sản Việt Nam.

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

BÁC HỒ VỚI CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Bác Hồ là linh hồn, là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị thành lập Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II & III của Đảng. Những câu chuyện về Người trong ba sự kiện trọng đại của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phác họa cụ thể công lao và phong cách làm việc của người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, được mãi mãi lưu giữ trong ký ức nhân dân và mỗi người cộng sản Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm