Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Phần mềm Sap 2000 ứng dụng vào tính toán Kết cấu Công trình

Phần mềm Sap 2000 ứng dụng vào tính toán Kết cấu Công trình

 

Phần mềm Sap 2000 ứng dụng vào tính toán Kết cấu Công trình

Tác giả: Nguyễn Quốc Tới
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Nhà phát hành:NXB Xây Dựng
Giá bán: 86,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Phần mềm Sap 2000 ứng dụng vào tính toán Kết cấu Công trình

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Phần mềm Sap 2000 ứng dụng vào tính toán Kết cấu Công trình

Thông tin chi tiết

 

MỤC LỤC


Lời nói đầu   

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHẦN MỀM SAP2000       

1.1. Phương pháp phần tử hữu hạn   
1.1.1. Khái niệm chung   
1.1.2. Trình tự giải bài toán kết cấu bằng phần mềm PTHH   
1.2. Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu SAP2000   
1.2.1. Lịch sử hình thành   
1.2.2. Khả năng của phần mềm SAP2000   
1.2.3. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của SAP2000   
1.2.4. Các bước tiến hành khi phân tích kết cấu bằng phần mềm SAP2000   
1.2.5. Hệ toạ độ sử dụng trong SAP2000   
1.3. Nút và bậc tự do (JOINT, DEGREE OF FREEDOM)   
1.3.1. Tổng quan   
1.3.2. Hệ toạ độ địa phương của nút   
1.3.3. Bậc tự do (Degree of freedom)   
1.3.4. Khối lượng (Mass)   
1.3.5. Tải trọng tập trung (Force)   
1.3.6. Chuyển vị cưỡng bức của gối tựa (Displacement)   
1.4. Phần tử thanh (FRAME)   
1.4.1. Tổng quan   
1.4.2. Vùng cứng đầu thanh (End offset)   
1.4.3. Hệ toạ độ địa phương của thanh   
1.4.4. Đặc trưng tiết diện thanh (frame section)   
1.4.5. Điểm chèn (Insertion point)   
1.4.6. Giải phóng liên kết tại đầu thanh (End Release)  
1.4.7. Khối lượng (mass)   
1.4.8. Trọng lượng bản thân (Sefl - weight load)   
1.4.9. Tải trọng tập trung trên thanh (Concentrate span load)   
1.4.10. Tải trọng phân bố trên thanh (Distributed span load)   
1.4.11. Nội lực, xuất kết quả nội lực (Internal force output)   
1.5. Phần tử tấm (SHELL)  
   1.5.1. Tổng quan   
1.5.2. Hệ toạ độ địa phương (Local coordinate system)  
1.5.3. Đặc trưng tiết diện (Section)  
1.5.4. Khối lượng (Mass)  
1.5.5. Trọng lượng bản thân (Sefl - weight load)  
1.5.6. Tải trọng phân bố đều (Uniform load)   
1.5.7. Áp lực tác dụng trên bề mặt (Surface pressure load)   
1.5.8. Nội lực và ứng suất (Internal force, stress)   

Chương 2: MỘT SỐ TÍNH NĂNG NÂNG CAO TRONG SAP2000       

2.1. Tạo nhóm (GROUP)   
2.2. Các cách biến đổi đối tượng (EDIT)   
2.3. Tạo hệ toạ độ con  
2.4. Một số khai báo khác   
2.4.1. Ràng buộc chuyển vị (Constraint)   
2.4.2. Khai báo Diaphragm   
2.4.3. Khai báo vùng cứng (Regid Zone - Offset)   
2.4.4. Hiệu ứng uốn dọc trong phần tử thanh P-Delta  
2.4.5. Thanh chịu ứng suất trước (Prestress)   
2.4.6. Tải trọng nhiệt   
2.5. Phần tử thanh có tiết diện đặc biệt   
2.5.1. Phần tử thanh tiết diện Non - Primastic   
2.5.2. Phần tử thanh tiết diện General   
2.5.3. Phần tử thanh có tiết diện Auto Seclect   
2.6. Tính toán dao động riêng   
2.6.1. Gán khối lượng tập trung  
2.6.2. Khai báo kiểu tính toán và tần số dao động riêng   
2.7. Tải trọng phổ và tải trọng theo thời gian   
2.8. Phân tích kết cấu chịu tải trọng di động   
2.8.1. Giới thiệu   
2.8.2. Các khái niệm cơ bản   
2.9. Bài toán thiết kế   
2.9.1. Giới thiệu   
2.9.2. Các bước thực hiện khi thiết kế cấu kiện bêtông cốt thép   
2.9.3. Thiết kế kết cấu thép   
2.10. Xuất các kết quả ra FILE: DXF, EXCEL, MDB   
2.10.1. Xuất từ SAP2000 sang DXF   
2.10.2. Chuyển từ SAP2000 sang MDB   
2.10.3. Chuyển từ SAP2000 sang Text hay cơ sở dữ liệu Excel, Access   

Chương 3: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN THÔNG DỤNG  TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG  BẰNG PHẦN MỀM SAP2000   

3.1. Hệ dàn   
3.1.1. Các quy ước cơ bản   
3.1.2. Ví dụ thực hành   
3.2. Hệ khung   
3.2.1. Các quy ước cơ bản 
3.2.2. Ví dụ thực hành   
3.3. Kết cấu tấm vỏ   
3.3.1. Các quy ước cơ bản   
3.3.2. Khai báo các loại tải trọng  
3.3.3. Kết quả nội lực   
3.3.4. Ví dụ thực hành 
3.4. Kết cấu phức hợp   
3.4.1. Hệ khung - dàn   
3.4.2. Hệ khung - tấm vỏ   
3.4.3. Hệ khung - vách cứng   
3.4.4. Ví dụ thực hành   
3.5. Liên kết mềm và tính kết cấu trên nền đàn hồi   
3.5.1. Liên kết đàn hồi  
3.5.2. Phương pháp xác định hệ số nền   
3.5.3. Mô hình tính toán các loại móng mềm   
3.5.4. Ví dụ thực hành   

Chương 4: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU TRONG CÔNG TRÌNH THỦY BẰNG PHẦN MỀM SAP2000   

        Bài 1: Giải không gian bến Cầu tàu   
        Bài 2: Giải không gian Trụ va (cảng nhập nguyên liệu dầu HFO)   
        Bài 3: Giải không gian Ụ tàu   
        Bài 4: Giải không gian Cừ vây ô   
Phụ lục 1: Kết quả chuyển vị, nội lực cầu tầu   
Phụ lục 2: Kết quả chuyển vị, nội lực trụ va   
Tài liệu tham khảo   

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm