Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » Microsoft Project và ứng dụng trong quản lý Dự án xây dựng

Microsoft Project và ứng dụng trong quản lý Dự án xây dựng

 

Microsoft Project và ứng dụng trong quản lý Dự án xây dựng

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Thư
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Nhà phát hành:NXB Xây Dựng
Giá bán: 67,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

Microsoft Project và ứng dụng trong quản lý Dự án xây dựng

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

Microsoft Project và ứng dụng trong quản lý Dự án xây dựng

Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MICROSOFT PROJECT 2010

1.1. Giao diện chương trình

1.2. Một số tùy biến về hiển thị

1.3. Các trường trong Microsoft Project

1.4. Các khung nhìn (Views) trong Microsoft Project 2010

1.5. Các bước lập kế hoạch và cập nhật, theo dõi dự án với Microsoft Project

1.6. Tạo một tập tin (dự án) mới và quản lý tập tin bằng Backstage - Ribbon File

1.7. Nhập các thông tin chung cho toàn dự án

1.8. Quan sát đồng thời 2 hay nhiều dự án

1.9. Bài tập ví dụ 1

Chương 2: THỜI GIAN VÀ LỊCH LÀM VIỆC CỦA DỰ ÁN

2.1. Các thiết lập mặc định và thời gian

2.2. Nhập thời gian bắt đầu hoặc kết thúc dự án

2.3. Điều chỉnh ngày thực hiện dự án

2.4. Các loại lịch làm việc

2.5. Thiết lập một lịch làm việc cho dự án

2.6.  Hiệu chỉnh lịch đã tạo cho dự án

2.7. Khai báo lịch cho công việc (Task Calendar)

2.8. Bài tập ví dụ 2

Chương 3: CÔNG VIỆC

3.1. Các loại công việc

3.2. Nhập các công việc

3.3. Ràng buộc của công việc

3.4. Khai báo hạn cuối (Deadline) cho một công việc

3.5. Nhập các ghi chú cho công việc

3.6. Effort - Driven

3.7. Chia nhỏ hay giãn đứt một công việc

3.8. Hiệu chỉnh danh sách công việc

3.9. Thiết lập mối quan hệ giữa các công việc

3.10. Xem thời gian dự trữ của công việc

3.11. Sơ đồ ngang của dự án

3.12. Xem các công việc xảy ra trong ngày trên khung nhìn lịch (Calendar View)

3.13. Bài tập ví dụ 3

Chương 4: TÀI NGUYÊN

4.1. Các dạng tài nguyên

4.2. Tạo danh sách tài nguyên

4.3. Thay đổi thời gian làm việc cho tài nguyên

4.4. Thiết lập thời gian bắt đầu, kết thúc làm việc của tài nguyên và khối lượng tài nguyên tối đa tương ứng

4.5. Gán và hiệu chỉnh tài nguyên cho công việc

4.6. Sử dụng khung nhìn Resource Usage để xem thông tin tài nguyên

4.7. Nhập thời gian làm việc ngoài giờ cho tài nguyên

4.8. Biểu đồ tài nguyên

4.9. Cân bằng tài nguyên

4.10. Bài tập ví dụ 4

Chương 5: CHI PHÍ

5.1. Chi phí và giá của tài nguyên

5.2. Lựa chọn bảng giá áp dụng cho công việc

5.3. Khai báo chi phí cố định Fixed Cost cho một công việc

5.4. Thời điểm tính chi phí cố định cho công việc                                            

5.5. Xem xét chi phí của công việc và của tài nguyên

5.6. Bài tập ví dụ 5

Chương 6: THEO DÕI, CẬP NHẬT VÀ XEM XÉT  TÌNH TRẠNG CỦA DỰ ÁN           

6.1. Tìm đường găng và công việc găng của dự án                                          

6.2. Sơ đồ mạng Network Diagram và Descriptive Network Diagram            

6.3. Tạo dự án cơ sở Baseline

6.4.  Tạo dự án chuyển tiếp Interim

6.5. Cập nhật công việc thực tế

6.6. Quản lý giá trị thu được - Earned Value Management

6.7. Bài tập ví dụ 6

Chương 7: LỌC DỮ LIỆU VÀ XUẤT CÁC BÁO BIỂU

7.1. Sắp xếp và chọn lọc thông tin trong các trường                                        

7.2. Chọn lọc thông tin của toàn dự án

7.3. Sắp xếp các thông tin bằng hộp thoại Sort

7.4. Xuất các báo biểu

7.5. So sánh hai dự án

7.6. In biểu đồ, các bảng, các báo cáo

7.7. Bài tập ví dụ 7

Tài liệu tham khảo

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm