Mạng xã hội

Trang chủ » Sản phẩm » Sách giới thiệu » TCVN 5574:2012 - Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574:2012 - Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 5574:2012 - Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây Dựng

Nhà xuất bản: Xây Dựng
Nhà phát hành:NXB Xây Dựng

Giá bán: 91,000 đ
Đặt hàng qua điện thoại
064.353 3399
Giới thiệu về nội dung

TCVN 5574:2012 - Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

Xem chi tiết
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Thông tin chi tiết

TCVN 5574:2012 - Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

Thông tin chi tiết

     MỤC LỤC

    

Lời nói đầu

1   Phạm vi áp dụng

2   Tài liệu viện dẫn

3   Đơn vị đo và ký hiệu

4   Nguyên tắc chung

4.1     Các quy định chung

4.2     Các yêu cầu đối với thiết kế

5   Cơ sở thiết kế kết cấu thép

5.1     Nguyên tắc thiết kế

5.2     Tải trọng

5.3     Biến dạng cho phép của kết cấu

5.4     Hệ số điều kiện làm việc gc

6   Vật liệu của kết cấu và liên kết

6.1     Vật liệu thép dùng trong kết cấu

6.2     Vật liệu thép dùng trong liên kết

7   Tính toán các cấu kiện

7.1     Cấu kiện chịu kéo đúng tâm

7.2     Cấu kiện chịu uốn

7.3     Cấu kiện chịu nén đúng tâm

7.4     Cấu kiện chịu nén uốn, kéo uốn

7.5     Chiều dài tính toán của các cấu kiện chịu nén và nén uốn

7.6     Ổn định cục bộ của các cấu kiện có tấm mỏng

7.7     Kết cấu thép tấm

8   Tính toán liên kết

8.1     Liên kết hàn

8.2     Liên kết bulông

8.3     Liên kết bulông cường độ cao

9   Tính toán kết cấu thép theo độ bền mỏi

10   Các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo khác khi thiết kế cấu kiện kết cấu thép

10.1   Dầm

10.2   Cột

10.3   Giàn phẳng và hệ thanh không gian

10.4   Hệ giằng

10.5   Dầm cầu trục

10.6   Liên kết

10.7   Các yêu cầu bổ sung khi thiết kế dầm có lỗ

11   Các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo khác khi thiết kế nhà và công trình

11.1   Nhà công nghiệp

11.2   Nhà khung thấp tầng

11.3   Kết cấu thép tấm

11.4   Kết cấu tháp, trụ

11.5   Cột đường dây tải điện

Phụ lục A (Quy định) Vật liệu dùng cho kết cấu thép và cường độ tính toánPhụ lục B (Quy định) Vật liệu dùng cho liên kết kết cấu thépPhụ lục C (Quy định) Các hệ số để tính độ bền của các cấu kiện khi kể đến sự phát triển của biến dạng dẻo

Phụ lục D (Quy định) Các hệ số để tính toán ổn định của cấu kiện chịu nén đúng tâm,
nén lệch tâm và nén uốn

Phụ lục E (Quy định) Hệ số jb để tính ổn định của dầm

Phụ lục F (Quy định) Bảng tính toán về mỏiPhụ lục G (Quy định) Các yêu cầu bổ sung khi tính toán giàn thép ống

Phụ lục H (Tham khảo) Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ đơn vị SI..................................... 124

Bình luận facebook
Sách nên mua kèm